KHOÁ ĐÀO TẠO NHÀ GIÁO DỤC STEM

 

Khoá đào tạo Nhà giáo dục STEM cấp chứng nhận ISA-STEM.org™ được mã hoá Blockchain cung cấp nền tảng vững chắc về Giáo dục STEM và giúp nâng cao năng lực cạnh tranh STEM trên toàn thế giới.

Với hai định dạng ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh, học viên có thể chọn lựa khóa đào tạo phủ hợp nhất với mình. Đặc biệt, khóa đào tạo bằng tiếng Việt sẽ cập nhật thêm một số kinh nghiệm và hướng dẫn triển khai Giáo dục STEM tại Việt Nam dựa trên tài liệu ban hành bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bên cạnh khoá đào tạo chính, thầy cô có thêm nhiều lựa chọn với các khoá học bổ trợ. Những khoá học này sẽ rất hữu ích với các thầy cô trong quá trình triển khai giáo dục STEM.