GIỚI THIỆU CHUNG

Thư viện STEM cung cấp kho bài giảng, giáo án STEM được tổng hợp từ ISA và các tổ chức giáo dục STEM trên thế giới, cũng như được đóng góp bởi các nhà giáo dục STEM được cấp chứng nhận ISA-STEM.org™, nhằm thúc đẩy những sáng kiến STEM bền vững trong hầu hết các môn học và trong các môi trường khác nhau. 

Để hỗ trợ theo dõi và tìm kiếm tài nguyên trên Thư viện STEM, các tài liệu được sắp xếp theo chủ đề và phân loại dựa trên 2 tiêu chí:

TÀI LIỆU BẰNG TIẾNG VIỆT

TÀI LIỆU BẰNG TIẾNG ANH