ISA-STEM.org STEM Educator Certification Course (ENG)

STEM Educator Training Course providing training solutions with blockchain-encrypted certification builds a solid foundation in STEM Education and enhances STEM competitiveness worldwide.
International STEM Association
0 Đánh giá 13 Học viên

Bạn sẽ học được gì

1. Acquire comprehensive, methodical and up-to-date background knowledge on STEM Education in both international and Vietnamese contexts.

2. Gain experience in practical implementation, which can be applied immediately in teaching.

3. Consolidate and manifest STEM teaching skills as well as methods

4. Access freely to the STEM Library with a wide variety of lessons for all levels from Kindergarten to High School.

5. Connect with the community of STEM teachers and educators in both Vietnam and international countries.

6. Increase the competitiveness of your personal portfolio

Giới thiệu khóa học

This course will expose you to the wonderful, dynamic, expansive, and multi-faceted world of STEM Education. Throughout the course, you will have opportunities to acquire comprehensive, methodical knowledge and update trends composed by the world’s leading authorities in the field of STEM Education. You will accumulate practical implementation experiences that you can put into practice immediately in STEM classes or STEM programs being launched in both international and Vietnamese study conditions.

Nội dung khóa học

 • Lesson 0-1: Welcome to the course
 • Lesson 0-2: Course content
 • Lesson 0-3: Training course requirements
 • Lesson 0-4: ISA-STEM.org™ Certificate
 • Lesson 0-5: Supporting materials for learners
 • Lesson 1-0: Chapter Introduction
 • Lesson 1-1: History of STEM
 • Lesson 1-2: Defining STEM
 • Lesson 1-3: The STEM State of Mind
 • Lesson 1-4: STEM vs STEAM
 • Lesson 1-5: The Case for STEM
 • Chapter 1 Assessment
 • Lesson 2-0: Chapter Introduction
 • Lesson 2-1: Preparing Yourself
 • Lesson 2-2: Models of STEM Instruction
 • Lesson 2-3: STEM Across Grade Levels
 • Lesson 2-4: Preparing Your Schedule
 • Lesson 2-5: Are You STEM-Ready?
 • Chapter 2 Assessment
 • Lesson 3-0: Chapter Introduction
 • Lesson 3-1: What is Considered a STEM Lesson?
 • Lesson 3-2: The Engineering Design Process
 • Lesson 3-3: STEM Lesson Assessment
 • Lesson 3-4: The STEM Lesson Checklist
 • Chapter 3 Assessment
 • Lesson 4-0: Chapter Introduction
 • Lesson 4-1: STEM in Action Components
 • Lesson 4-2: STEM Learning Centers
 • Lesson 4-3: STEM Literacy
 • Lesson 4-4: Assessment Portfolios
 • Lesson 4-5: STEM Supplies
 • Lesson 4-6: Assessment Preparation
 • Chapter 4 Assessment
 • Lesson 5-0: Chapter Introduction
 • Lesson 5-1: Coding and Gamification
 • Lesson 5-2: 3D Printing and the Maker Movement
 • Lesson 5-3: VR and Augmented Reality
 • Lesson 6-0: Chapter Introduction
 • Lesson 6-1: STEM Around the World
 • Lesson 6-2: Developed Countries
 • Lesson 6-3: Developing and Underdeveloped Countries
 • Lesson 7-0: Chapter Introduction
 • Lesson 7-1: Final Project
 • Lesson 7-2: Uploading process
 • Lesson 7-3: Completed

Thông tin giảng viên

International STEM Association
372 Học viên 39 Khóa học
- ISA

Với mong muốn xây dựng đội ngũ STEM lớn mạnh tại Việt Nam, International STEM Association hướng tới “Lấy giáo viên làm trung tâm"" và cung cấp các nội dung đào tạo cho giáo viên nhằm nâng cao năng lực và phương pháp giảng dạy để chương trình STEM được triển khai tới hàng triệu học sinh tại Việt Nam.

International STEM Association (ISA) tự hào là ĐƠN VỊ ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT CUNG CẤP CHỨNG NHẬN ĐÀO TẠO được cấp bởi tổ chức STEM.org™ - tổ chức nghiên cứu giáo dục STEM lâu đời nhất tại Hoa Kỳ với những đóng góp to lớn cho sự phát triển và phổ cập rộng rãi giáo dục STEM trên toàn thế giới.

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

2.398.400 2.998.000 -20%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 0 phút
Giáo trình: 45 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC